Opolska 42A, 46-023 Węgry - tel. 724 733 302 - email biuro@ventana-opole.pl

Reklamacje

Warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia:

  • prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny
  • załączone zdjęcia z widoczną wadą usterki

Formularz zgłoszenia reklamacyjnego

*dane osobowe zbierane są tylko na potrzeby realizacji zgłoszenia reklamacyjnego.